Kuun de Osdola family


Antal Kuun de Osdola, fl 1506; m.NN; He had issue:
Bibliography:
Pálmay József: Háromszék vármegye nemes családjai. Hasonmás kiadás. Charta Kiadó Sepsiszentgyörgy 2000
Gudenus János József: A magyarországi főnemesség XX. századi genealógiája I-V. kötet (Budapest 1990-1999) (Genealogy of the Twentieth Century Aristocracy in Hungary Vols 1-5.Budapest 1990-1999)
Nagy Iván: Magyarország családjai czímerekkel és nemzedékrendi táblákkal I-XII és pótkötet (Pest 1857-1868)
Vásárhelyi Miklós – Szluha Márton: Magyar Császári és Királyi kamarások ősfái 1740-1918 I.kötet (Budapest 2005)
Petőfi Irodalmi Múzeum adattára: www.pim.hu
HUNGARY family index
INDEX PAGE


Last updated 30th January 2009