Václav Eusebius František Lobkowicz, 2.Fürst Lobkowicz, Duke of Sagan 1646, Gf von Sternstein, dvorský válečný rada 1636, President válečné rady 1652, nejvyšší hofmistr, ministr a prezident tajné rady, Golden Fleece Order 16.5.1644, *30.1.1609, +Roudnice n.L. 22.4.1677, bur Capucines Roudnice n.L.; 1m: 3.11.1638 Johana Myšková ze Žlunic (*1600, +17.1.1650); 2m: 20.1.1653 Rheingfn Auguste Sofie von Sulzbach (*22.11.1624 +30.4.1682); all issue by 2m.:
BOHEMIA index page
INDEX PAGE


Last updated 16th March 2007