Branicki family


Grzegorz Branicki, lowczy krakowski 1563, Burggrave of Krakow (burgrabia krakowski) 1590, starosta niepolomicki, *ca 1534, +1595; m.Katarzyna Kotwiczówna (*ca 1550 +1588); They had issue:
Rulers of Poland
POLAND index page
INDEX PAGE


Last updated 7th April 2004