Adam Tadeusz Chodkiewicz, wojewoda brzeski 1735, starosta bludnienski, wielonski i dawgieliski, *1711, +3.8.1745; m.ca 1738 Rozalia Ewa Czapska (+1769), dau.of Piotr Czapski, wojewoda pomorski; They had issue:
POLAND index page
INDEX PAGE

Last updated 7th September 2004