Stanislaw "Rewera" Potocki, Chamberlain of Podolie (podkomorzy podolski) 1621, kasztelan kamieniecki 1628, wojewoda braclawski 1631, wojewoda podolski 1636, wojewoda kijowski 1655, wojewoda krakowski 1658, hetman polny koronny 1652, hetman wielki koronny 1654, starosta halicki, radomski, krasnostawski, ropczycki, medycki, barski, grodecki, kolomyjski, moscicki, drahimski, latyczowski i dolinski, *1579, +1667; 1m: Zofia Kalinowska (+after 1645); 2m: 1658/61 Anna Mohylanka (+ca 1665); He had issue:
POLAND index page
INDEX PAGE

Last updated 7th April 2004