Pawel Jan Sapieha, rotmistrz usarski 1633, dworzanin królewski 1635, obozny litewski 1638, podstoli litewski 1645, wojewoda witebski 1646, wojewoda wilenski and hetman wielki litewski 1656, *ca 1610, +1665; 1m: 1638 Zofia Zienowiczówna (+before 1639); 2m: before 1646 Anna Barbara Kopciówna (+1707); He had issue:
POLAND index page
INDEX PAGE

Last updated 7th April 2004