Teczynski family


Nawój z Morawicy, podkomorzy sandomierski 1309, podkomorzy krakowski 1316, wojewoda sandomierski 1317, kasztelan krakowski 1320, +1331; he had issue:
POLAND index page
INDEX PAGE


Last updated 8th July 2004